Ungdomsbehandling

Norrlandsgården

Vi är belägen sju mil från Örnsköldsvik med skogen som närmaste granne. Norrlandsgården riktar sig till killar i åldrarna 15-20 år med missbruk-, kriminalitet- och/eller social problematik. Vår behandling grundar sig på ungdomsinriktad 12-stegsfilosofi och livsstilsprogram. 

Vid frågor om platstillgång eller placering, ring behandlingschef George Konstantinidis 076-192 78 28

Behandling

På Norrlandsgården inriktar vi oss på medlevarskap. Behandlingen är både gruppdynamisk, individuell och miljöterapeutisk, utifrån att ungdomarna skall lära sig ta ansvar, både för sig själva och sin omgivning.

Vi använder oss av moderna terapeutiska och pedagogiska metoder som grundar sig på empiri och  evidens , vilket innebär att vi väger samman expertis med bästa tillgängliga kunskap och erfarenheter med den enskildes situation och förutsättningar.

I verksamheten finns kompetens i flera program och metoder för att matcha specifika uppdrag (se höger spalt).

Verksamheten har goda kunskaper i BBIC (barns behov i centrum) och följer dess utveckling och revideringar.

Utsluss och eftervård

Norrlandsgården bedriver utsluss i centrala Örnsköldsvik. Den inleds med stödboende med personal och senare till eget boende i utslusslägenhet. Norrlandsgården har även kontor, samlingslokal och öppenvården som ligger centralt i Örnsköldsvik. Ungdom i utsluss medverkar i öppenvården och har tillgång till kontakt med personal dagligen samt eftervårdsgrupp en gång i veckan.

Att komma till Norrlandsgården är det första steget mot ett nytt liv och nya möjligheter, men de riktigt stora prövningarna möter ungdomen först när denne skall tillbaka ut i samhället. Ungdomens comeback ser vi som den viktigaste länken i vår behandlingskedja och det är då ungdomen prövas på allvar för första gången.

Våra metoder

Vi använder moderna terapeutiska och pedagogiska metoder för att medvetandegöra patienten och göra denne delaktig i, och så småningom ansvarig för, att hitta och förverkliga lösningen på sitt beroendeproblem.

Behandling

Fas 1: primärbehandling
Fas 2: familjesystemet
Fas 3: fördjupad behandling
Fas 4: utsluss
Eftervård
Boendestöd i eget boende

Metoder

Addiktologi
Kriminalitet som livsstil
MI
SARA (screening)
Ungdomsinriktad 12-stegs program
Gestaltterapi
Gruppterapi
Samtalsterapi individuellt
Upplevelsebaserad pedagogik

Primär beroendebehandling

Kemiska beroenden

Narkotika ex Cannabis, Amfetamin, Kokain, Heroin, nätdroger mm.

Läkemedel “legal narkotika” ex. Bensodiazepiner, starka värktabletter mm.

Alkohol

Psykologiska beroenden

Kriminalitet
Medberoende
Spelberoende
Våldsproblematik
Sex och relationsmissbruk
Socker och ätstörningar
Processdroger
Andra tvångsmässiga mentala beteenden
Traumabearbetning