Ungdomsbehandling

Behandling

Norrlandsgården riktar sig till ungdomar i åldrarna 13-20 år med missbruk-, kriminalitet- och/eller social problematik.

Vi använder oss av moderna terapeutiska och pedagogiska metoder som grundar sig på empiri och evidens, vilket innebär att vi väger samman expertis med bästa tillgängliga kunskap och erfarenheter med den enskildes situation och förutsättningar.

I verksamheten finns kompetens i flera program och metoder för att matcha specifika uppdrag (se höger spalt).

Verksamheten har goda kunskaper i BBIC (barns behov i centrum) och följer dess utveckling och revideringar.

Utsluss och eftervård

Norrlandsgården bedriver utsluss i centrala Örnsköldsvik. Den inleds med stödboende med personal och senare till eget boende i utslusslägenhet. Norrlandsgården har även kontor, samlingslokal och öppenvården som ligger centralt i Örnsköldsvik. Ungdom i utsluss medverkar i öppenvården och har tillgång till kontakt med personal dagligen samt eftervårdsgrupp en gång i veckan.

Att komma till Norrlandsgården är det första steget mot ett nytt liv och nya möjligheter, men de riktigt stora prövningarna möter ungdomen först när denne skall tillbaka ut i samhället. Ungdomens comeback ser vi som den viktigaste länken i vår behandlingskedja och det är då ungdomen prövas på allvar för första gången.

Våra metoder

Vi använder moderna terapeutiska och pedagogiska metoder för att medvetandegöra patienten och göra denne delaktig i, och så småningom ansvarig för, att hitta och förverkliga lösningen på sitt beroendeproblem.

Behandlingen är uppdelad i

 •   Fas 1: Primärbehandling
 •   Fas 2: Fördjupad behandling
 •   Fas 3: Socialrelaterad behandling
 •   Fas 4: Familjehem / Behandlingsfamilj / Stödboende

Metoder vi använder

 •   Kriminalitet som livsstil (MI/KBT baserat)
 •   Ungdomsinriktat 12-stegsprogram
 •   Individuell samtalsterapi KBT/MI
 •   Upplevelsebaserad/Äventyrspedagogik
 •   Gestaltterapi, ACT
 •   Systemteori, FFT
 •   NPF-Utredningar

Primär beroendebehandling

Kemiska beroenden

Narkotika ex cannabis, amfetamin, kokain, heroin, nätdroger mm.

Läkemedel “legal narkotika” ex. bensodiazepiner, starka värktabletter mm.

Alkohol

Psykologiska beroenden

Kriminalitet
Medberoende
Spelberoende
Våldsproblematik
Sex och relationsmissbruk
Socker och ätstörningar
Processdroger
Traumabearbetning
Andra tvångsmässiga mentala beteenden