Anhörigdagar

Anhörigdagar

Anhörigdagarna är inriktade till er som har ert barn eller närstående placerade på ett behandlingshem, till familjer med ett barn eller närstående som missbrukar eller personer som jobbar med ungdomar med problem.

Anhörigdagarna är processinriktade där vi i grupp jobbar med familjer som lever eller jobbar nära personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom. Vi lär oss mer och pratar om hur det är att leva i en dysfunktionell familj som präglas av missbruk, lögner, kränkningar, svek och störd kommunikation. Vi går igenom medberoendet och ger stöd och hjälp för att förstå hur detta fungerar och hur det kan brytas. Medberoende kan uppstå hos människor som lever nära personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom. Vi kommer att gå igenom mönstren som utvecklas i en destruktiv familjesituation.

Anhörigdagar

Anhörigdagarna hålls både i vår lokal i Örnsköldsvik eller på Ulvö lakeside resort.

Dessa är 4 dagar.

-Familjesystemet
-Familjerollerna
-Deprivation
-Missbruk, kriminalitet
-Skam och skuld
-Medberoende
-Gruppuppgifter

Vi har även fördjupningsdagar.