Utbildning

Utbildningar och processdagar

I början av 2016 köpte vi Ulvö lakeside resort där vi kommer bedriva Utbildning och processveckor.

Erik ”Lappen” Vesterlund kommer ha utbildning i upplevelsebaserad pedagogik. Datum ej satt

Vi kommer även ha processdagar för anhöriga. Denna riktar sig till alla familjer som har en anhörig som är beroende och/eller är placerad på behandlingshem.

 

2017

 

Vi startade vår utbildning i gestaltterapi 2016.

Utbildningen har rullande intag under hela året.

Utbildningsdatum för 2018:

Februari       14-16 (Köpmanholmen)

Maj               16-18 (Ulvön)

September   Ej fastställt

November    Ej fastställt

Upplevelsebaserad Pedagogisk utbildning, datum ej satt.

.

Gestaltterapi.

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete möter människor med olika typer av livsproblem. Det kan vara allt i från relationsproblem och sorgebearbetning till livskriser och trauman. Utbildningen ger dig möjlighet att komplettera dina förändringsverktyg med gestaltterapeutiska tekniker och förhållningssätt.
Utbildningen är process- och upplevelsebaserad, vilket innebär att personliga upplevelser i utbildningssituationen varvas med teori och praktik. Processträningen ger dig och övriga kursdeltagare möjlighet att bearbeta egna personliga svårigheter och hinder. På så vis blir utbildningen både yrkesmässigt och personligt utvecklande.

Vad är gestaltterapi?

I gestaltterapin kan vi bli medvetna om hur obearbetade upplevelser, så kallade ofullbordade gestalter, hindrar oss i livet. I terapin är det möjligt att möta och fullborda det som är obearbetat och hitta nya förhållningssätt. Vi söker inte efter orsaker i det förflutna utan intresserar oss för hur problemen uppträder här och nu. Genom ökad medvetenhet blir det möjligt att hitta nya handlingsalternativ och strategier. Gestaltterapi har stora likheter med det som idag kallas för ”tredje vågens kognitiva terapier”.
Innehåll
⦁ Gestaltterapins metodologiska och vetenskapsteoretiska grunder.
⦁ Att utveckla den egna förmågan till kontakt och medvetenhet i nuet.
⦁ Utvecklingspsykologiskt perspektiv i terapin.
⦁ Medvetenhet och jagets funktioner – att uppleva nuet.
⦁ Meditation, ofullbordade gestalter och gestaltbildningsprocessen.
⦁ Om centrala begrepp, acceptans, defusion, exponering, metakognition,etc.
⦁ Att förstå och tillämpa olika tekniker och övningar. Träning i terapeutrollen
⦁ Att utifrån ett personligt inre arbete uppleva terapiformens förtjänster.

Studietakt

Kursen är praktisk och lärandet sker vid workshoparna på skolan och med viss litteratur som läses mellan träffarna.
Förkunskaper
För att delta i utbildningen bör du ha erfarenhet av arbete med människor med livsproblem. Till exempel inom vård, omsorg, skola eller förändringsarbete av något slag
Utbildningsledare
Peter Blyme, gestaltterapeut/certifierad transaktionsanalytiker.

Kursavgift per workshop inkl kost och logi.

6750:- exl moms.

.