Metoder

En evidensbaserad praktik

 Vi använder oss av moderna terapeutiska och pedagogiska metoder som grundar sig på empiri och  evidens , vilket innebär att vi väger samman expertis med bästa tillgängliga kunskap och erfarenheter med den enskildes situation och förutsättningar.

I verksamheten finns kompetens i flera program och metoder för att matcha specifika uppdrag (se höger spalt).

I HVB-verksamheten använder vi ett ungdomsanpassat 12-stegsprogram.  Verksamheten har goda kunskaper i BBIC (barns behov i centrum) och följer dess utveckling och revideringar.

Metoder

Addiktologi
Kriminalitet som livsstil
MI
SARA (screening)
AUDIT/DUDIT

12-stegs program
Gestaltterapi
Gruppterapi
Samtalsterapi individuellt
Pedagogiska föreläsningar/lektioner
Egna arbetsuppgifter
Upplevelsebaserad pedagogik